SEAFDEC/MFRDMD Institutional Repository pentadbir boleh dihubungi di:

Borang dalam talian: Maklum balas
E-mel: smir@seafdec.org.my